Imigrantski putevi do raja

Bliskoistočni imigranti na putu do obećanog raja, do sada su morali da se suoče sa različitim poteškoćama, a od danas i sa jednom novom: Makedonija proglašava vanredno stanje i najavljuje upotrebu vojske.

Foto: AFP

Foto: AFP

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.