Venecuela se oslanja na narodne mase u ekonomskom ratu desnice

Venecuela se oslanja na narodne mase u ekonomskom ratu desnice

abastecimiento-gNacionalna vlada Venecuele predvođena predsednikom Nikolasom Madurom, u saradnji sa narodnim pokretima izrađuje plan o pravednim cenama, distribuciji i dopremi namirnica.

Šef države je najavio da će se distribucija ostvariti kroz komunalne pijace pod vedrim nebom, kroz PDVAL1 , novoizgrađene urbanizacije2 i kroz Mercal3 . Pojasnio je da će roba na ovim mestima biti vlasništvo zajednica, bez posrednika, koje će se postarati za distribuciju i poštene cene proizvoda, te da tamo „baćakeros neće moći da im kradu namirnice”.

Predsednik je pozvao dva miliona žena iz organizacije Unamuher da stvore brigade u svojim zajednicama i radnim mestima i da se uključe u ofanzivu za odbranu naroda u ekonomskom ratu kojeg karakteriše šverc, lihvarenje i špekulacija nad cenama. Vođe ove organizacije će učestvovati u radu ekonomskog kabineta države radi razrade strategija i dodele odgovornosti.

Maduro je takođe pozvao Unamuher da se integriše u Pokret za mir i život u borbi protiv paramilitarizma i kriminala, te da zajedno učetvuju u razradi planova za zaštitu naroda. Ovo je naročito bitno u zoni države Taćira koja se graniči sa Kolumbijom, a pogođena je talasom paramilitarizma i mafija koja se bave švercom namirnica i lekova.


  1. Venecuelanska proizvodnja i distribucija namirnica, organizacija koju je stvorio Ugo Čavez da zadovolji visoku potražnju za namirnicama koje privatni sektor nije mogao da zadovolji. Kroz ovaj organizam se sprovodi distribucija hrane po cenama koje određuje država. 

  2. Izgrađene kroz državni program stanova za mase. 

  3. Državna organizacija stvorene kroz plan „Misija Mercal” koja se bavi distribucijom subvencionisane hrane. Cene su obično i do 50% niže, a cilj je da se kroz ovaj lanac distribuira hrana koja bi zamenila uvoznu, dakle od lokalnih seljaka i proizvođača. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.