Evo kako se izjašnjavao Nikola Tesla

Večiti spor Hrvata i Srba o nacionalnoj pripadnosti najvećeg naučnika sa prostora Balkana, zapravo je rešio sam naučnik u telegramu iz 1936. upućenom hrvatskom političaru Vlatku Mačeku. Pogledajte sadržaj:

Foto: Muzej Nikole Tesle u Beogradu

Foto: Muzej Nikole Tesle u Beogradu

 

Liked it? Take a second to support Petar Končar on Patreon!

Become a patron at Patreon!

8 Responses to Evo kako se izjašnjavao Nikola Tesla

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.