Direktna demokratija u Venecueli: Komunalni saveti

community.jpg_1718483346Narodna vlast i organizacije zasnovane na zajednici igraju odlučujuću ulogu u donošenju odluka u Venecueli. Otkako je bivši predsednik, Ugo Čavez, potpisao zakon 2006. godina o ovlašćivanju naroda da stvara savete u oblasti u kojoj žive, zajednice su dobile mogućnost da donose odluke koje utiču na njihov život na razne načine, od infrastrukture do prevoza.

Povrh toga, Ustav Venecuele nalaže da Narodna skupština ima obavezu da se konsultuje sa ovim organizacijama. Međutim, kada je predsednik Narodne skupštine, Diosdado Kabeljo, sazvao Nacionalni komunalni parlament prošle nedelje koji uključuje članove komunalnih saveta, opozicione desničarske snage su počele da tvrde da sastanak služi da se obori Narodna skupština (u kojoj će od januara, desnica imati većinu).

Ilean Ros-Lehtinen, političarka SAD-a, napisala je na društvenoj mreži Tviter: „Stvaranje Nacionalnog komunalnog parlamenta je Madurova strategija diktature za poništenje vlasti nove Narodne skupštine”.

Štampa na engleskom jeziku, uključujući Rojters i CTV, objavili su tekstove u kojima navode na misao da je cilj komunalnih saveta da „umanje opozicionu prednost” nakon što je proimperijalistička koalicija osvojila većinu na parlamentarnim izborima.

Međutim, učesnici u „uličnim parlamentima” tvrde da je to odlična prilika da se građani uključe u rešavanje nacionalnih problema.

Šta je komunalni parlament?

Član 2 Zakona o komunama formuliše komunalni parlament kao „maksimalni autoritet samoupravljanja u Komuni”. Njegove odluke se donose kroz sprovođenje pravila za regulisanje društvenog i života u zajednici, ka javnom redu, suživotu i kolektivnom interesu. On može da:

  • sprovodi planove za razvoj zajednice;
  • nadgleda debatu;
  • diktira unutrašnja pravila;
  • određuje članove komiteta.

Šta je komuna?

Komuna se definiše kao socijalistički prostor koji, kao lokalni entitet, karakteriše integracija okolnih zajednica koje dele istorijsko pamćenje, kulturu i običaje koji se prepoznaju u aktivnostima zajedince.

Da li su komunalni parlamenti u skladu sa Ustavom?

Ovi organizmi zadovoljavaju Član 5 Ustava Venecuele jer predstavljaju „vlast koja omogućava narodu da ima resurse, vođstvo, da donosi odluke, zakone i određuje način života”.

Kako se formiraju komunalni parlamenti?

Zakon o komunama navodi da komunalni parlamenti moraju imati izabranog glasnogovornika za svaki komunalni savet koji ulazi u savet te komune. Takođe treba da imaju još tri glasnogovornika za društveno-proizvodne organizacije i jednog glasnogovornika koji predstavlja komunalnu banku.

Svaki glasnogovornik se bira na tri godine, nakon čega imaju pravo da budu opet izabrani.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://www.telesurtv.net/english/news/Venezuelas-Communal-Councils-Direct-Democracy-Explained-20151218-0021.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.