Narodni saveti: direktna demokratija i samoupravljanje u praksi

Narodni saveti: direktna demokratija i samoupravljanje u praksi

BzqTsb7IMAAFpp6.jpg-largeNekada sinonim za slobodu i izraz narodne volje–reprezentativna demokratija je postala oruđem oligarhije čak i u očima delova liberalnog građanstva i sitne buržoazije. Više od veka su nas učili da nema alternative reprezentativnoj demokratiji u obliku buržoaskog parlamentarizma–mit koji je toliko ukorenjen u modernom društvu da ga čak i najveći deo političke levice podupire postajući sastavni deo tog sistema i učvršćujući ga.

Dok Zapadno malograđanstvo pokušava da pronađe izlaz iz ovog razočarenja pokušavajući da parlamentarizam dopuni tzv. „direktnom demokratijom” švajcarskog tipa, neokolonijalna gradska sirotinja je odavno shvatila da je jedini način da preživi stvaranje narodne vlasti putem samoupravljanja. Nije neophodno tražiti primere u, sad već dalekoj prošlosti, među socijalističkim zemljama koje odavno ne postoje. Dovoljno je pogledati šta imamo pod nosem i da shvatimo da nam Turska daje živi primer direktne demokratije oprobane u praksi, a koju u potpunosti sprovodi i organizuje sam narod.

Poreklo Narodnih saveta

Šta su Narodni saveti? Definisati Narodne savete kao organe direktne demokratije ostavilo bi mnogo toga nedorečeno. Narodni saveti su izraz izvršne vlasti u rukama naroda u kojima on osim što donosi odluke ima i odgovornost (i moć) da te odluke sprovede u delo. Da bi se u potpunosti shvatila uloga i svrha Saveta, kao i da se razume šta su i kako se uklapaju u ideju narodne vlasti i samoupravljanja, neophodno je upoznati se sa njihovim poreklom.

Narodni saveti su rođeni 70-ih godina tokom talasa državnog i fašističkog terora u Turskoj kada je talas unutrašnjeg raseljavanja doveo mase siromašnog stanovništva u predgrađa Istanbula i udario temelje siromašnih divljih naselja. Potreba za odbranom od fizičkog nasilja i za rešavanjem egzistencijalnih problema (izgradnja, struja, voda, i sl.) zahtevala je od stanovništva da se organizuju i deluju jedinstveno i solidarno. Taj zadatak je ostvaren pod vođstvom Revolucionarne levice (tur. Devrimci Sol), marksističko-lenjinističke organizacija koja je uspostavila Narodne savete, Narodne komitete i Komitete za antifašističku borbu. Komiteti za antifašističku borbu služili su fizičkoj odbrani od državnog i fašističkog nasilja dok su Narodni komiteti rešavali pojedinačne zadatke za koje im je Narodni savet dao odgovornst. Primera radi, komiteti su osnivani za organizovanje izgradnje kuća, dobavku materijala i raspodelu novih stanova.

Praktična svhra Saveta je jasna–rešavanje neposrednih problema i egzistencijalnih teškoća. Međutim, politička svrha možda i nije tako jasna. Politički gledano, cilj je bio objediniti ekonomsku borbu sa borbom protiv represije radi uključivanja stanovništva u rešavanje pitanja koja ih se direktno tiču, da učestvuju u donešenju odluka i u preuzimanju odgovornosti za sopstvenu sudbinu. Umesto da građani budu pasivni posmatrači koji očekuju od militanata i političkih aktivista da im rešavaju probleme, Narodni saveti ih angažuju da aktivno učestvuju u oblikovanju društva po principu samoupravljanja.

Aktivnosti Narodnih saveta su zaustavljene nakon vojnog udara 12. septembra 1980. godine ali su ponovo oživeli sredinom 90-ih godina, prvo u istanbulskom kvartu Gazi, a potom su se proširili gdegod se javila potreba za otporom i organizacijom. Oživljavanje Narodnih saveta se zasnivalo na sledećim principima:

 • solidarnost među narodima nezavisno od nacionalnosti i vere;
 • jedinstvo u odbrani protiv agresije;
 • rešenje infrastrukturnih problema (obrazovanje, socijalna sigurnost, zdravstvo, stanbeno pitanje, prehana) uzrokovanih nejednakom raspodelom bogatstva;
 • rešenje društvenih i kulturnih problema dekadencije: narkomanija, kockanje, alkoholizam;
 • rešenje pitanja žena (problemi domaćica, zaposlenih žena, majki i žena kao seksualnih objekata);
 • solidarnost u oblasti proizvodnje i potrošnje u obliku kooprativa koji ne ciljaju na profit već na smanjenje nezaposlenosti;
 • podsticaj za sportskih aktivnosti u cilju promocije zdravog života za muškarce, žene i decu kao aktivnim učesnicima;
 • poboljšanje obrazovanja putem podizanja novih škola, unapređivanjem kvaliteta i kvantiteta nastavnih sredstava i smanjenjem troškova školovanja;
 • poboljšanje zdravstvene brige, i
 • rešavanje unutrašnjih razmirica i nesporazuma van državnog sudskog sistema.

Odredbe Narodnih saveta

 1. CILJ I SVRHA
  Narodni savet je građanska institucija koja razmatra sva narodna pitanja, donosi odluke i te odluke sprovodi u delo. Narodni savet ne pravi razlike na nacionalnoj, verskoj i političkoj osnovi. Narodni savet je demokratska institucija otvorena svim delovima društva.
 2. ZADACI
  Narodni savet se bavi ekonomskim, društvenim, kulturnim, političkim i problemima kvarta.
 3. TELA NARODNOG SAVETA
  Narodni savet se sastoji od opšte narodne skupštine, komiteta saveta, glasnogovornika, sekretarijata i pojedinačnih komiteta.

  1. Opšta narodna skupština je najviši organ za donošenje odluka i kontrolu. Članovi dobrovoljno u njemu učestvuju.
  2. Komitet saveta bira opšta narodna skupština. Broj članova je ograničen. Komitet saveta donosi odluke koje se ne tiču opšte narodne skupštine.
  3. Glasnogovornik javnosti saopštava izjave i odluke Saveta.
  4. Sekretarijat je podređen direktivama opšte skupštine i komitetu saveta. On organizuje i koordiniše sastanke.
  5. Pojedinačni komiteti su radna tela saveta koja se sastoje od ograničenog broja kompetentnih ljudi. Oni rade na direktnom rešavanju pitanja i problema koje Savet želi da obradi.
 4. DIREKTNA I INDIREKTNA PRAVA GLASANJA, ČLANSTVO OPŠTE NARODNE SKUPŠTINE
  1. Svi stanovnici kvarta koji imaju više od 18 godina i nisu počinili zločin protiv naroda, imaju pravo na indirektni i direktni glas.
  2. Sve gorepomenute osobe su prirodni članovi opšte narodne skupštine.
  3. Komitet saveta bira opšta narodna skupština. On uspostavlja ostala tela Saveta.
 5. IZBORI
  1. Opšta narodna skupština se sastaje redovno jednom godišnje radi izbora komiteta saveta i dva puta godišnje radi kontrole rada Saveta. Vanredni sastanak opšte narodne skupštine može sazvati Savet ili građanstvo.
  2. Komitet saveta se može birati javnim ili tajnim izborom u skladu sa voljom opšte narodne skupštine. Komitet se sastoji od 25 osoba. U skladu sa voljom opšte narodne skupštine, ovaj broj se može povećati. Savet se sastaje svake prve nedelje u mesecu. Ako je potrebno, sekretarijat može sazvati vanredni sastanak saveta koji se sastoji od minimum 1/5 članova. U tom slučaju, sastanak se mora sazvati za u narednih 5 dana.
  3. Glasnogovornika bira opšta narodna skupština ili komitet saveta. Dužinu mandata određuje Savet.
  4. Sekretarijat bira opšta narodna skupština ili komitet saveta. Sastoji se od najmanje 3 osobe. Po potrebi, Savet može izmeniti sekretarijat.
  5. Savet uspostavlja pojedinačne komitete u skladu sa potrebama. Komiteti se sastoje od volontera. Broj članova i dužina mandata zavise o zadacima koji im se dodeljuju. Ova pitanja se rešavaju prilikom formulacije zadataka.
 6. IZBORNA PROCEDURA I DONOŠENJE ODLUKA
  Sva tela Saveta se biraju prostom većinom glasova. Odluke se donose takođe većinom glasova. U slučaju veoma bitnih odluka, kao što su raspuštanje saveta ili odluke vezane za opštu javnost, prosta većina se ne smatra dovoljnom.
 7. IZBACIVANJE IZ ORGANA
  Članovi Saveta se mogu izbaciti zbog nepristojnog ponašanja ili nedostatka discipline koji ometa aktivnosti Saveta. Savet ima pravo da privremeno oslobodi člana od njegovih zadataka. Savet mora da sazove prikladno telo radi glasanja o njegovom članstvu. Član se može izbaciti sa većinom od 3/4 glasova.U slučaju da član da ostavku, mora da obrazloži razloge Savetu. Napuštanje Saveta može biti odbijeno u slučaju da je članu dodeljen zadatak zbog njegovih sposobnosti ili društvenog statusa, a ostvarenje tog zadatka ne ugrožava njegov život i taj zadatak ne može preuzeti niko drugi na vreme. U svim ostalim slučajevima, ostavka će biti prihvaćena.
 8. ZAVRŠNE ODREDBE
  Svi članovi ili osobe koje sprovode odluke, izvršavaju zadatke i učestvuju u aktivnostima kao izabrani članovi ili volonteri, prihvataju odbredbe Narodnog saveta.

Narodni saveti u praksi

U prvih nekoliko godina rada Narodni savet u kvartu Gazi je postigao uspehe ne samo u rešavanju problema već i u angažovanju lokalnog stanovništva, čije je poverenje zadobio efikasnim radom. Rešen je problem napajanja električnom strujom koji je ometao normalno poslovanje radnji u kvartu, ali i znatno otežavao život stanovništva.

Komitet za sport je osnovao lokalni sportski klub i time postigao ne samo da se deca sklone sa ulice gde su se uglavnom igrali u nedostatku adekvatnih instalacija, već su uspeli i da promene situaciju u kojoj je sinonim za sport bio „fudbal”–deci i stanovništvu je omogućeno da se bave i drugim sportskim aktivnostima poput atletike, stonog tenisa, odbojke i slično. Po prvi put omogućeno je adekvatno bavljenje sportom i ženama.

Jedan od ključnih koraka za pridobijanje poverenja građana je akcija poboljšanja zdravstvene nege. Gazi je siromašan kvart čiji stanovnici nemaju sredstava za adekvatno lečenje. Zbog toga je Savet pokrenuo akciju prikupljanja lekova i istovremeno organizovao sistematske preglede tokom kojih je pregledano više od 300 osoba.

Od ostalih komiteta ističe se i komitet za žene. Žene imaju naročite probleme poput obrazovanja, zdravlja i zaposlenja. Komitet za žene se postarao da se obezbede redovni medicinskih pregledi, da se žene opismene, kao i pokretanje centra za nezaposlene žene kroz koji bi mogli da se plasiraju njihovi proizvodi.

Novi Saveti niču iz borbe

U kvartu Sarigazi, Narodni savet je ponikao iz borbe protiv uništenja kvarta. Vlast je imala nameru da poruši udžerice pod izgovorom opasnosti po zdravlje od obližnjeg rečnog basena. Savet je u ovom kvartu osnovao komitet za odbranu od rušenja koji je potom zabarikadirao naselje i mobilisao stanovnike. Policija i žandarmerija su sprečeni, a naselje se odbranio od uništenja. Država često traži izgovor za rušenje divljih naselja da bi odatle isterao sirotinju i sagradio luksuzne stanove za imućne.

Slično je bilo iskustvo borbe u Pergamonu kod Izmira u kojem je strana korporacija uništavala prirodnu sredinu kalijum cijanidom tokom eksploatacije zlata. Trovanje zemljišta kalijum cijanidom uništava sredstva za preživljavanje okolne poljoprivredne zajednice, te je uspostavljen Narodni savet koji je poveo borbu protiv Eurogolda.

Narodni savet je u kvartu Okmejdani ostvario je borbu protiv kriminala, pre svega protiv narkomanije, kockanja i prostitucije. Ova borba traje bez prekida već gotovo 20 godina.

Mesto Narodnih saveta danas

Narodni savet danas imaju istaknuto mesto među aktivnostima Narodnog fronta, masovne organizacije koja za cilj ima borbu za socijalizam, a protiv imperijalizma i oligarhije, te tu borbu i otpor sprovodi u svim aspektima života. Narodni saveti su postali sredstvo za postizanje jedinstva delovanja protiv siromšatva, dekadencije i gentrifikacije, kao i istinska alternativa parlamentarizmu.

Tekst je preuzet sa stranice RNP-F.

Leave a Reply

Your email address will not be published.