Venecuela: Trogodišnja zaštita radnika od otpuštanja

maduro-jawaab2015Predsednik Venecuele, Nikolas Maduro, odobrio je dekretom  niz novih zakona u utorak među kojima je i zaštita radnika širom zemlje sve do 2018. godine. Dekret o zaposlenju navodi da u toku naredne tri godine radnici ne mogu biti otpušteni bez pravednog razloga.

Nakon parlamentarnih izbora 6. decembra u kojima je desničarska opozicija osvojila većinu, čelnici te koalicije su nagovestili nameru da se sprovedu masovna otpuštanja nakon formiranja nove skupštine.

Među ostalim dekretima je i zakon koji za cilj ima povećanje autoriteta narodnih izvršnih tela koja čine deo napora vlasti da povere vlast stanovnicima Venecuele. Dekretom se stvara Predsednički savet narodne vlasti kao državni organ. Ovi saveti pokrivaju širok dijapazon oblasti poput radničkih prava, problema seljaštva, rodne raznolikosti, a predstavljaju neposredan kanal ka predsedniku. Saveti takođe funkcionišu kao mehanizam kontrole sprovođenja zakona.

Povrh toga, stvoren je i Državni narodni savet koji poput Predsedničkih saveta predstavlja prostor u kojem radnička klasa Venecuele može direktno učestvovati u donošenju odluka i radu vlade.

Maduro je ove mere najavio u okviru televizijskog programa „U kontaktu sa Madurom” u kojem je između ostalog predložio i stvaranje otvorenog foruma sa socijalnim pokretima u okviro kojeg bi se diskutovalo o predlozima za „preporod revolucije”.

Takođe je potpisan i zakon o davanju većih beneficija za pripadnike oružanih snaga i njihove porodice.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://www.telesurtv.net/english/news/Venezuelas-Maduro-Decrees-3-Year-Job-Protection-for-Workers-20151229-0034.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.