Majkl Parenti o ratu u Jugoslaviji (VIDEO)

Majkl Parenti je američki politikolog, istoričar, aktivista i autor niza značajnih dela koje obrađuju teme političke ekonomije, imperijalizma, fašizma, komunizma, vere, ali i sukoba u Iraku, Jugoslaviji i Venecueli.1 Tokom rata u Jugoslaviji naročito se angažovao protiv politike SAD-a na Balkanu, pa je sa ciljem da se publici pojasni uloga imperijalizma u ovoj regiji održao predavanje koje vam ovde prenosimo.

https://vimeo.com/53272502

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. http://www.michaelparenti.org/biography.html 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.