Služimo Zapadu!

Daka, glavni grad Bangladeša je 5. najzagađenije mesto na planeti. U delu grada pod nazivom Hazaribag smeštene su fabrike kožne industrije koje svaki dan izbacuju 22.000 kubnih litara toksičnog otpada, uključujući i kancerogeni šestovalentni hrom, u reku Buriganga i radničke krajeve u okolini. Većina stanovnika izložena je opasnim hemikalijama bez ikakve zaštite, kao i ekstremnom zagađenju vazduha, vode i zemljišta. Hazaribag izvozi kožu u vrednosti od desetina miliona dolara u SAD i Evropu. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji čak 90% radnika ovih fabrika umire pre 50. godine života,1 a među radnicima ima i puno dece. Radno vreme u fabrikama je neodređeno, i radnici su često primorani da rade preko 15 časova dnevno, 7 dana u nedelji, za mesečnu platu od 45 evra.2

Foto: Alison Džojs

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1.  http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0042-96862001000100018&script=sci_arttext  

  2.  http://www.theguardian.com/global-development/2012/dec/13/bangladesh-toxic-tanneries-intolerable-human-price  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.