Partizani streljaju nemačke vojne zarobljenike!

U maju 1945. godine, jedinica Jugoslovenske armije (JA) osvaja nemačko utvrđenje na brdu Katarina iznad Rijeke nakon dva dana teških borbi. Posle velikih gubitaka prilikom osvajanja ovog položaja, partizani streljaju postrojene nemačke ratne zarobljenike, i nekoliko njih koji su pokušali da se spasu bekstvom. Prema istoričaru Milanu Radanoviću, Nemci su u Rijeci prethodno “streljali 13 mladića, 10. marta 1945. godine, na stepeništu vile “Alga”. Na Kozali su 9. septembra 1944. streljali 16 talaca koje su prethodno mučili u riječkom zatvoru u “Sudbenoj palači”. Potom su 30. septembra 1944. na Trstatu (tvrđava iznad Rijeke) streljali 10 talaca. Najmasovnije zločine su izvršili su u neposrednoj okolini Opatije pred kraj okupacije, 24. aprila 1945. kada su streljali 37 mladića u Ičićima kod Opatije i bacili ih u jamu. Najstravičniji zločin koji su nacisti počinili u okolini Rijeke jeste kompletno uništenje sela Lipa – u jednom danu (30.4.1944) ubili su svih 280 stanovnika koje su zatekli u selu – od dece do staraca. Poubijali su čak i stoku i spalili sve kuće i pomoćne zgrade.”

 

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!

One Response to Partizani streljaju nemačke vojne zarobljenike!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.