Zločini okupatora i njihovih saradnika u Jugoslaviji

Nemačke vlasti su u Jugoslaviji tokom rata sistematski vršile masovne ratne zločine. Ove zločine su sprovodile nemačke upravne ustanove, policija, žandarmerija, snage Vermahta i SS, saveznici i saradnici okupatora. Jugoslavija je ukinuta kao država, a delovi njene teritorije anektirani su od strane Nemačke, Italije i satelitskih država. Okupatori su do krajnjih granica iscrpljivali ljudske i materijalne resurse Jugoslavije, a takvo stanje nastojali da održe terorom nad stanovništvom. Generalni opunomoćenik Rajha za privredu (nem. Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft) za Jugoslaviju, Franc Nojhauzen, izjavio je na suđenju 1947. da ga je Gering u Beograd poslao sa savetom: „Hvala bogu, vi ne idete tamo da radite za blagostanje potčinjenog naroda, nego da oduzmete sve što je moguće oduzeti… A biće mi savršeno svejedno javite li mi da će narod pod vašom upravom skapati od gladi!” Ovih nekoliko fotografija dokumentuje samo delić ratnih zločina počinjenih nad našim narodima u toku Drugog svetskog rata.

Liked it? Take a second to support Milica Nikolić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.