Prvi front FARC-a odbija mirovni dogovor i nastavlja dejstva

ExternalCol_2_2015-06-28Nakon što su vođe marksističko-lenjinistčke gerile, Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC), potpisale mirovni sporazum sa vladom Kolumbije po kojem napuštaju oružanu borbu, javio se i prvi rascep. U javnom saopštenju, Prvi front „Armando Rios” koji vrši dejstva u zoni Guaviare, najavio je da se neće uključiti u građansko društvo niti poližiti oružje jer smatra da „politika države Kolumbije i njenih saveznika traže isključivo razoružanje i demobilizaciju gerile”, kao i da „se namerava nastaviti državna uprava istim ekonomskim modelom kao i do sada”.

„Odlučili smo da se ne demobilišemo. Nastavićemo borbu za narodnu vlast nezavisno od odluke koju donesu ostali članovi gerile. Poštujemo odluku onih koji napuštaju oružanu borbu, polože oružje i uključe se u građansko društvo, njih ne smatramo našim neprijateljima”, kaže se u saopštenju koje prenosi Karakol radio, a u njemu se takođe dovode u pitanje zone koncentracije gerilaca o kojima se dogovorilo u Havani.

„Koncentracione zone su za pobeđenu gerilu. Prvi front »Armando Rios« FARC-a nikada nije razmatrao vojni poraz. Svaki obični kolumbijac će razumeti da su koncentracione zone koje nam nude samo zatvori i azili na otvorenom, a svakako da niko od nas ne želi da upadne u tu zamku”. Na kraju saopštenja se pozivaju ostali gerilci da se uključe u borbu protiv mirovnog procesa: „Smrt da, izdaja ne! Borimo se da pobedimo, a ne da nas pobede”.

Kolumbijska vlada nije čekala sa odgovorom i sam predsednik Huan Manuel Santos je rekao da će se protiv njih boriti svim snagama upozirvši: „Ovo je poslednja prilika”. Naglasio je da ukoliko ne prihvate dogovor iz Havane „završiće ili u zatvoru ili u grobu”. U tom smislu, predsednik je naglasio da Kolumbija ima jače oružane snage koje će se koncentrisati na one grupe koje ostanu van mirovnog sporazuma.

Predpostavlja se da Front „Armando Rios” broji oko 60 gerilaca.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.