Lengston Hjuz – Crnac

 

 

1a730cc1a4634b2588950675128379dc

 

Ja sam crnac:

Crn kao što je crna noć.

Crn kao najveće dubine moje Afrike.

Bio sam rob:

Cezar mi je dopustio da metem njegove pragove.

A čistio sam i čizme Vašingtonove.

Bio sam teglilac:

Pod rukama mojim su rasle piramide.

A miješao sam i malter za gradnje Volstvortove.

Bio sam pevač:

Od Afrike pa sve do Džordžije

Prenosio sam svoje setne tužaljke.

I udarao naše regtajme.

Bio sam zlopatnik:

Beligijanci su mi sekli u Kongu udove.

A danas me linčuju u Teksasu.

Ja sam crnac

Crn kao što je crna noć.

Crn kao najveće dubine moje Afrike.

Liked it? Take a second to support Marko Jovanović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.