Lav ubio trenera divljih mačaka u Aleksandriji (VIDEO)

Egipatskog trenera divljih mačaka ubio je jedan od lavova u utorak tokom cirkuske predstave u Aleksandriji, na severu Egipta.

Ovakav „rad” sa divljim mačkama, njihovo udaljavanje od prirodnih staništa i držanje u zarobljeništvu, za svaku je osudu.

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.