3.700 godina stara Vavilonska tabla revidira istoriju matematike

Foto: UNSW

3.700 godina stara Vavilonska tabla revidira istoriju matematike i pokazuje da Grci nisu prvi razvili trigonometriju.1

Prema nanjnovijem otkriću, Vavilonci su razvili trigonometriju 1.500 godina pre Grka i koristili su sofisticirani matematički metod koji bi mogao da promeni način na koji danas računamo.

Glinena tabla, poznata pod nazivom Plimpton 332, otkrivena je početkom 1900-ih godina u južnom Iraku od strane američkog arheologa i diplomate Edgara Banksa, koji je bio inspiracija za lik Indiana Džonsa.

Najnovija istraživanja Univerziteta u Novom Južnom Velsu u Australiji pokazala su da je to najstarija i najtačnija trigonometrijska tabela na svetu, koji su vavilonski arhitekti verovatno koristili za izgradnju hramova, palata i kanala.2

Međutim, za razliku od današnje trigonometrije, osnova vavilonskog sistema bio je broj 60, umesto broja 10 koji je osnova našeg dekadnog sistema. Pošto je broj 60 lakše podeliti sa tri, on daje mnogo više egzaktnih razlomaka, a kalkulacije su daleko preciznije.

Doktor Daniel Mensfild iz Škole za matematiku i statistiku na Fakultetu za nauku UNSV-a, kaže da se radi o potpuno tačnoj trigonometrijskoj tabeli.

Grčki astronom Hiparh, koji je živeo oko 120. godine pre nove ere, dugo je smatran ocem trigonometrije, ali sada znamo da je ova tabla nastala 1.000 godina pre Hiparhovog vremena.

S obzirom na veliku preciznost, vavilonski sistem ima ogroman potencijal za primenu na polju obrazovanja i kompjuterskih nauka.

 

Liked it? Take a second to support Nataša Davidović on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1.  http://bigthink.com/paul-ratner/scientist-discover-the-purpose-of-a-mysterious-3700-year-old-babylonian-tablet  

  2.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0315086017300691  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.