Kim Il Sung o rušenju socijalizma u SSSR

Kim Il Sung o rušenju socijalizma u SSSR
Foto: Gorenjski muzej

Kao što znate, poslednjih godina, zbog manevara imperijalista i odmetnutih socijalista, došlo je do situacije u kojoj je socijalizam srušen, a kapitalizam oživljen u bivšem Sovjetskom Savezu i zemljama Istočne Evrope.

Sovjetski Savez je uništio Gorbačov, ali počeo je da se podriva u vreme Hruščova. Hruščov je zlobno oklevetao Staljina, navodno se suprotstavljajući „kultu ličnosti“ i negirajući ulogu koju vođa ima u revolucionarnoj borbi. Od tada je Partija Sovjetskog Saveza izgubila centar svog vođstva. Ako radnička partija izgubi centar vođstva i vođu, njena borbena efikasnost biće paralizovana, pa samim tim neće moći uspešno da predvodi revoluciju i izgradnju.

Ovih dana upoznajem one koji su bili aktivni u bivšim komunističkim partijama evropskih zemalja sa ulogom koju partija i lider igraju u revoluciji i izgradnji. Na primeru breskve poredim seme iz koštice sa vođom, košticu sa partijom, a mesnati deo ploda sa masama. Da biste ojačali partiju, morate povezati mase sa partijom, okupljenom oko vođe. Naša partija je uspela da postane moćna jer je postigla jedinstvo i koheziju na tom principu.

Negiranje uloge lidera dugoročno je usmereno na uništavanje partije i pravljenje haosa u revoluciji. Dok je Hruščov poricao ulogu vođe nakon što je došao na vlast, Komunistička partija bivšeg Sovjetskog Saveza postepeno je postajala nemoćna i mase su se usprotivile vođama partije. Partija je gotovo zanemarila ideološko obrazovanje među svojim članovima i radnim narodom, i naglasila materijalne podsticaje. Nije im više bilo stalo do partije, zemlje i naroda. Razmišljali su samo o tome kako da zarađuju i žive udobno, kupujući automobile i vile.

Takvo ideološko i mentalno stanje ljudi dovelo je do toga da nisu mogli da prepoznaju reakcionarnu prirodu „novog načina razmišljanja“ koji je predstavio Gorbačov. „Novi način razmišljanja“ značio je da se trebalo pridružiti imperijalistima, jer više nisu bili neprijatelji. Kada je Gorbačov promovisao „otvorenost“ i „restrukturiranje“ pod lažnim sloganom „novog načina razmišljanja“, narodi bivšeg Sovjetskog Saveza su to zdušno prihvatili. Kao rezultat toga, Komunistička partija Sovjetskog Saveza sa 18 miliona članova je preko noći uništena i Sovjetski Savez je propao.

Narodi bivšeg Sovjetskog Saveza koji uče lekciju iz raspada njegove Komunističke partije sada se bore za rekonstrukciju socijalizma. Čini se da su shvatili da je kapitalizam dobar samo za kapitaliste, a loš za narod, jer su okusili gorki ukus kapitalizma. Ako žele da vrate socijalizam, moraju uložiti energične napore u okupljanje u istim redovima.

Ovih dana mnogi ljudi iz novonastalih nezavisnih država posećuju našu zemlju i traže od nas da do kraja branimo socijalizam. Mi im kažemo da nećemo napustiti zastavu socijalizma i da ćemo nastaviti napredovanje pod crvenom zastavom, glasno pevajući revolucionarnu pesmu koja glasi: „Neka kukavice ustuknu, a izdajnici neka se podsmevaju; Crvenu zastavu nećemo ispustiti“. Mislim da će moći uskoro da ostvare svoj cilj ako ulože snažne napore.

 

Kim Il Sung, razgovor sa Kang Ilom 6. juna, 1993  
Works, vol. 44, Foreign Languages Publishing House, Pyongyang 1999, pp. 160-162.
Prevod: Princip.info

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.