Africi preti opasnost od masovnog širenja koronavirusa

Phill Magakoe / AFP

Direktor Afričkih centara za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, doktor Džon Nkengasong, izjavio je da, ukoliko se hitno nešto ne preduzme, čitav kontinent će biti suočen sa Covid-19 krizom sličnom trenutnoj situaciji u Indiji.

“Gledamo u potpunoj neverici šta se dešava u Indiji… To nam samo govori da mi kao kontinent moramo biti spremni”, naveo je Nkengasong.1

Indija trenutno prolazi kroz dramatičan novi talas zaražavanja koronavirusom, koji postaje nemoguće kontrolisati, budući da je samo u poslednja 24 sata registrovano 379.257 novozaraženih.2

Države članice Afričke Unije održaće hitan sastanak 8. maja na kom će tema biti odgovor kontinenta na pandemiju koronavirusa i koraci za sprečavanje indijskog scenarija.

Podsetimo, Africi preti opasnost od totalnog kolapsa zdravstvenih sistema i nekontrolisanog širenja novih sojeva koronavirusa, budući da je prema skorašnjim navodima direktora SZO u siromašnim zemljama usled nejednake raspodele upotrebljeno tek 0,2% od ukupnog broja vakcina protiv koronavirusa, dok su najbogatije države upotrebile 87% ukupnih doza.

 

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.rt.com/news/522486-africa-cdc-covid-overrun-india/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS 

  2. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-29/india-like-covid-virus-crisis-may-yet-unfold-in-africa-cdc-says 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.