Vrhovni sud SAD blokirao tužbu povodom dečjeg rada u Africi

Benjamin Lowy

Vrhovni sud SAD odbacio je tužbu protiv kompanija Nestle i Cargill koje su optužene za eksploataciju dece u Obali Slonovače na farmama kakaoa.

Šest Afrikanaca koji tvrde da su kidnapovani iz Malija i odvedeni na ropski rad u Obalu Slonovače podnelo je tužbu protiv ovih korporacija, međutim, Vrhovni sud u SAD odlučio je da ne može da prihvati tužbu jer se maltretiranje dešavalo van teritorije SAD.1

Sudija Klerens Tomas tvrdi da ne postoji dokaz da je bilo koja odluka o uslovima rada na farmama doneta od strane ovih kompanija (poput radnog vremena od 12-14 sati dnevno, korišćenje opasne opreme i manjak zaštite na radu, maltretiranje od strane čuvara itd.). Ipak, ove kompanije su najveći profiteri od zapadnoafričkog kakaoa, na koji imaju ekskluzivna prava.2

Pol Hofman, advokat šestorice Malijaca, tvrdi da kompanije kontrolišu svaki aspekt proizvodnje i da su odgovorne za perpetuiranje dečjeg rada koji je na dnu njihovog lanca proizvodnje.

Na ovim farmama radi više od milion i petsto hiljada dece, od kojih najmlađa imaju pet godina.3

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57522186 

  2. https://www.cnbc.com/2021/06/17/supreme-court-rules-in-favor-of-nestle-in-child-slavery-case.html 

  3. https://fortune.com/2021/06/17/child-labor-case-supreme-court-big-chocolate-nestle-cargill-scotus/ 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.