Kuba zabranila pozivanje na rušenje društvenog poretka putem društvenih mreža

Lisette Poole

Kuba je donela dekret kojim se zabranjuje širenje sadržaja koji napada ustavna, socijalna i ekonomska pravila države ili koja podstiče demonstracije ili druge akte koji menjaju javni red.1

Ministarka komunikacija Kube Majra Arevič osudila je to što su u poslednje vreme akcije SAD preko digitalnih platformi bile veoma silovite, sa ciljem promovisanja dezinformacija i podsticanja nasilja.2

Zamenik ministarke za komunikacije Vilfredo Gonzalez istakao je da su platforme društvenih medija prekršile sopstvena pravila, dozvoljavajući poruke mržnje protiv Velikih Antila. On je dodao da su sistematski otkriveni prenosi amaterskih radio stanica sa sadržajem koji stimuliše javni nered i nasilje u zemlji, te da SAD koriste sajber prostor kao oružje nekonvencionalnog ratovanja.

Kuba ima više od sedam miliona korisnika na internetu i više od šest miliona aktivnih korisnika na društvenim mrežama. “Uprkos politici blokade Sjedinjenih Država, karipska zemlja daje prioritet kompjuterizaciji”, izjavio je ministar spoljnih poslova Bruno Rodriges.3

“Strani mediji dekret broj 35, koji se u biti primenjuje u praktično svim zemljama, nazivaju “napadom na ljudska prava”, međutim u pitanju je borba protiv dezinformacija i sajber maltretiranja. Na primer, ekvivalent ovom dekretu, “Akcioni plan protiv dezinformacija”, postoji u EU od 2018″, naveo je Karlos Gonsales Penalva, šef komunikacija Ujedinjene levice Asturije.4

“Pod izgovorom “slobode izražavanja”, oni žele da provuku pravo na propagiranje sajber maltretiranja ili lažnih vesti, a to je ono što antikubanska kampanja zahteva, čime se otvoreno krši pravo na komunikaciju ili primanje istinitih informacija, koje su zaštićene”, rekao je Gonsales Penalva.

On je dodao i da se “osnovno pravo na prenošenje (objektivnih) informacija razlikuje od prava na slobodu izražavanja ili slobodu mišljenja (subjektivnog), na slobodno izražavanje i iznošenje misli, ideja i mišljenja. Pravo na informisanje pokriva samo istinite informacije”.

“Imamo pravo da sprovodimo nacionalni suverenitet nad sajber prostorom sa ciljem da zaštitimo mir i blagostanje građana. Kubanci imaju pravo, kao i građani Evropske unije i drugih zemalja, da primaju i prenose istinite informacije i suprotstavljaju se ilegalnoj i subverzivnoj upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije”, rekao je kubanski ministar spoljnih poslova.

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.nbcnews.com/news/latino/cuba-spells-social-media-laws-forbidding-content-attacks-state-rcna1703 

  2. http://www.granma.cu/cuba/2021-08-18/cuba-por-mayor-empleo-del-internet-desde-el-respeto-y-la-no-violencia-18-08-2021-13-08-42 

  3. https://twitter.com/BrunoRguezP/status/1427620149469777923?s=19 

  4. https://twitter.com/DiazCanelB/status/1427958888637337601?s=19 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.