Zelenski ratifikovao kontraverzni zakon kojim se ukidaju radnička prava

Zelenski ratifikovao kontraverzni zakon kojim se ukidaju radnička prava
Ukrainian Presidential Press Office

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski je ratifikovao kontraverzni Zakon 5371 koji ograničava radnička prava i praktično isključuje bilo kakvu ulogu sindikata.

“Radnici sada nemaju pravo na cenjkanje, a sindikati ih ne mogu zaštititi.” Izjavio je Zelenski.1

Ukrajinski parlament prethodno je usvojio nove radikalne mere o liberalizaciji rada, što je izazvalo strahove da će Ukrajinci trajno izgubiti radnička prava, pod izgovorom da rat vrši ogroman pritisak na ekonomiju zemlje.

Usvajanjem dva zakona tokom jula ove godine poslanici su glasali za legalizaciju ugovora o nultom radnom vremenu i preduzeli korake ka uklanjanju zaštite radničkih prava koja je garantovao nacionalni zakon o radu za čak 70 posto radne snage u Ukrajini.

Ova poslednja mera znači da se nacionalni zakon o radu više ne primenjuje na zaposlene u malim i srednjim preduzećima; umesto toga, predlaže se da svaki radnik sklopi individualni ugovor o radu sa svojim poslodavcem. Takođe ukida zakonska ovlašćenja sindikata da stave veto na otpuštanje sa radnog mesta.

Nacrt zakona 5371 je ranije bio kritikovan od strane Međunarodne organizacije rada, kao i ukrajinskih i evropskih sindikata, na osnovu toga da bi mogao „kršiti međunarodne standarde rada“.

Vladajuća ukrajinska partija predsednika Zelenskog, Sluga naroda tvrdila je da je „ekstremna prekomerna regulacija zapošljavanja u suprotnosti sa principima samoregulacije tržišta modernog upravljanja radnom snagom“.

Savez sindikata Ukrajine je ražio od predsednika Vladimira Zelenskog da stavi veto na nacrt zakona 5371 kada mu bude upućen na potpisivanje – ali neće isti zahtev u vezi sa predloženim zakonom o ugovorima bez radnog vremena.

„Radnik treba da bude u mogućnosti da sam reguliše svoj odnos sa poslodavcem. Bez države“, rekao je poslanik Danilo Hetmancev, koji je predsednik odbora za finansije ukrajinskog parlamenta.

„Ovo se dešava u državi ako je slobodna, evropska i tržišno orijentisana. U suprotnom, zemlja će jednom nogom putovati u ekspresnom vozu za EU, a drugom u vozu iz sovjetskog doba koji ide u drugom pravcu.

Ukrajinski advokat Džordž Sandul ranije je rekao za da su poslanici iskoristili rat kao izgovor kojim su uspeli da proguraju drastične promene radnog zakonodavstva.2

 


  1. https://twitter.com/TheIntlMagz/status/1562118153559511040?s=20&t=g9TC7CL6Y0zMdEBCvZgbZg  

  2. https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-draft-law-5371-workers-rights-war-russia/  

Leave a Reply

Your email address will not be published.