Polovina EU zemalja ulazi u recesiju ove godine!

 Andrew Harnik/The AP

Polovina EU zemalja ulazi u recesiju ove godine!

Po procenama MMF-a polovina zemalja članica Evropske Unije ući će u recesiju u toku 2023.

Evropske zemlje će skupo platiti svoju podršku režimu u Kijevu jer sa ovako visokim cenama energenata njihove privrede nisu konkurentne na globalnom tržištu.

Kristina Georgieva, predsednica Međunarodnog Monetarnog Fonda izjavila je da će ova godina biti teža od prethodne i da ekonomska kriza preti trećini planete.1

Gergieva se posebno osvrnula na zemlje u razvoju kao što su Šri Lanka, Gana , Liban i Čad koje su jako pogođene fiskalnom politikom SAD i jačanjem dolara koji samo produbljuje krizu u tim zemljama.2

 

Liked it? Take a second to support Miroslav Bašurić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.euronews.com/next/2023/01/02/half-of-the-european-union-and-one-third-of-the-world-face-recession-in-2023-imf-warns1  

  2. https://www.bbc.com/news/business-64142662 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.