Slušni implanti koji rešavaju teške oblike gubitka sluha potpuno besplatni na Kubi

Slušni implanti koji rešavaju teške oblike gubitka sluha potpuno besplatni na Kubi
Foto: Twitter/ @yuslayvis

Slušni implanti i sva pre i postoperativna nega se nude potpuno besplatno na Kubi.

U većini zemalja u razvoju, ideja da dete iz radničke porodice koje ima potpuni gubitak sluha ikada priušti kohlearne slušne implantate i operaciju od 60.000 dolara je san, a na Kubi se pružaju besplatno.

Lekari sa Kube kažu kako ih blokada sprečava da uvoze više komponenti za ove slušne implante.1

Predstavnici ministarstva zdravlja Kube izjavili su da je Kuba uradila 510 operacija kohlearnih implantata kod dece, koji služe za lečenje teških oblika gluvoće. Prva operacija ove vrste u zemlji obavljena je 1997. godine.

Dr Sandra Bermejo Gera, specijalista otorinolaringologije, audiolog i šef Specijalizovane službe za složenu hirurgiju uha i kohlearne implantate pedijatrijske univerzitetske bolnice Boras-Marfan, naglasila je da pacijenti kojima ova procedura koristi dolaze iz cele zemlje.

Kada se otkrije i dijagnostikuje gubitak sluha i utvrdi potreba za implantacijom proteze, pristupa se hirurškom zahvatu.

Na Kubi, između jedno i troje dece na svakih 1.000 živorođenih može imati tešku duboku gluvoću, a od njih samo 30% bi trebalo da ima kohlearni implant. Uprkos tome, ovaj nacionalni program je jedan od prioriteta kubanske države.

U početku su kubanski kohlearni implantati postavljani samo odraslima do 2001. godine, kada je njihova upotreba proširena i na decu.2

 


  1. https://twitter.com/BTnewsroom/status/1646155688995954692  

  2. https://en.granma.cu/cuba/2018-01-04/cochlear-implants-in-cuba  

Leave a Reply

Your email address will not be published.