Dolar sve slabiji, juan osvaja svetsko tržište: i Francuska trguje ovom valutom!

dreamstime

Iako je američki dolar već decenijama standardna valuta za tgovinu na međunarodnoj sceni, neke od najvećih ekonomija sveta okrenule su se juanu. Rusija, Iran, Argentina, Brazil i Irak samo su neke od zemalja koje trgovinu naftom sa Kinom obavljaju u juanima, a sada im se pridružila i Francuska, čija je kompanija TotalEnergies sklopila ugovor sa kineskim naftim kompanijama radi trgovine gasom.

Na 20. nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine, u oktobru 2022. doneta je odluka da će se “nastaviti sa internacionalizacijom juana”,1 a neki analitirači tvrde da će se time “de-dolarizovati” Evropa u narednim godinama. Čak 70% međunarodne trgovine obavljalo se u dolaru, a sada je ta brojka pala na 59%.2

 

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://misionverdad.com/globalistan/el-yuan-se-abre-camino-en-las-transacciones-comerciales-del-mundo 

  2. http://infobrics.org/post/38077 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.