Protesti u Libanu; 9 od 10 domaćinstava ne može podmiri osnovne životne troškove

Hussein Malla/AP

Prema istražicanju UNICEF-a, devet od deset domaćinstava u Libanu ne može da podmiri osnovne životne troškove, a trećina dece ide u krevet gladna. Od preko 2000 ispitanih porodica, čak 75% smanjilo je troškove namenjene za zdravlje dece, a 15% je prekinulo njihovo školovanje. Jedna desetina porodica priznala je da njihova deca rade kako bi novčano doprineli domaćinstvu. U Libanu trenutno 700 hiljada dece ne ide redovno u školu1.

Inflacija libanske funte je na istorijskom maksimumu, iznosi skoro petnaest hiljada prema jednom američkom dolaru,2 dok se na crnom tržištu menja sto hiljada za dolar.3

Demonstranti su izašli na proteste sa zahtevima da im banke dozvole da podižu svoj novac, a na nekoliko mesta došlo je do nemira i uništavanja imovine.

Liban je u ekonomskoj krizi od 2019. godine, a Svetska banka proglasila je ovu krizu jednom od najgorih u istoriji.4 Liban nema predsednika od oktobra 2022. godine.5

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.vaticannews.va/en/world/news/2023-06/lebanon-unicef-poverty-mental-health.html 

  2. https://www.aljazeera.com/news/2023/6/23/protesters-rally-in-front-of-lebanons-central-bank 

  3. https://www.aljazeera.com/economy/2023/3/14/lebanons-currency-value-plunges-to-100000-against-the-dollar 

  4. https://www.aljazeera.com/news/2023/6/16/protesters-in-lebanon-vandalise-banks-demand-their-money-back 

  5. https://www.middleeastmonitor.com/20230619-lebanon-is-without-a-president-or-government/ 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.