Rumi – Usred borbe pleši

Rumi – Usred borbe pleši

 

Nemoj se zadovoljiti pričama.
Načinima na koji su se stvari odvijale za druge.
Razvij svoj vlastiti mit.

Budi zahvalan za svakog koga sretneš, jer svako je poslan kao vodič s one strane.
Hiljadu polu-ljubavi mora biti odbačeno, kako bi se jedna celovita povela kući.

Ovo mesto je san. Samo spavači ga smatraju stvarnim. Tada smrt dođe poput zore,
i ti se probudiš smejući se onome za što si mislio da je tvoja tuga.

Pleši, ako si sa sebe skinuo zavoje.
Usred borbe, pleši.
Pleši u svojoj krvi.
Pleši, kad si savršeno slobodan.

Hajdemo pobeći,
od svih pametnih ljudi,
koji stavljaju reči u naša usta.
Hajdemo samo reći
što naša srca žele.

Zaboravi sigurnost. Živi tamo gde se bojiš živeti.

 ~ Mevlana Rumi

 

 

 

Mevlana Dželaludin Rumi je bio perzijski islamski filozof, teolog, pravnik, pesnik i sufi mistik iz 13. veka. Smatra se jednim od najvećih mističkih pesnika islama, koji je pisao na perzijskom jeziku.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.