Francuskog predsednika Olanda na Haitiju dočekali protesti

Iako dočekan sa počastima od strane predsednika i Vlade Haitija, Fransoa Oland dočekan je masovnim protestima i negodovanjem većine Haićana. Bivša francuska Kolonija primorana je 1825. da plati “Kolonijalni dug” od 90 miliona franaka (današnji ekvivalent 40 biliona US dolara) u zlatu, kako bi izbegla francusku agresiju i izdejstvovala diplomatsko priznanje. Francuska je zahtevala reparacije zbog izgubljene imovine i resursa usled nezavisnosti Haitija. Bilo je potrebno 12 brodova francuske ratne mornarice da preveze zlatne poluge. Fransoa Oland je ovom prilikom izbegao da odgovori na zahteve građana Haitija za finansijskom kompenzacijom, govoreći samo o “moralnom dugu” koji prihvata i priznaje.

 

https://www.youtube.com/watch?v=eH3PlnFP5mU

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.