Vikiliks: Evropa planira vojnu intervenciju u Libiji

Day_9_Occupy_Wall_Street_September_25_2011_Shankbone_15Vikiliks je objavio nova dokumenta koji otkrivaju planove Evrope da izvrši vojnu intervenciju u Libiji pod izgovorom humanitarne pomoći. Intervencija bi se izvršila tokom operacije „Triton” koja za cilj ima zaustavljanje brodova sa emigrantima i sprečavanje njihovog iskrcavanja na evropske obale.

Ova informacija se nalazi u poverljivim protokolima EU u kojima se između ostalog navodi da se operacija neće ograničiti samo na pomorsku akciju već će uključiti i kopnenu intervenciju protiv civilne infrastrukture u Libiji radi zaustavljanja priliva emigranata.

Iako je zvanični izgovor da se radi o sprovođenju mera protiv priliva emigranata, navodni cilj je stvaranje nove pro-zapadne vlade u Libiji.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: „WikiLeaks: Europa planea intervenir Libia”, http://www.telesurtv.net/news/WikiLeaks-Europa-planea-intervenir-Libia-20150529-0021.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.