10 činjenica o Gadafijevoj Libiji

10 činjenica o Gadafijevoj Libiji

   ” Oni žele da urade u Libiji ono šta su uradili u Iraku i šta su spremni da urade sa Iranom. Oni žele da vrate naftu, koja je nacionalizovana u našim revolucijama. Oni žele da ponovo uspostave svoje vojne baze koje su naše revolucije izbacile i da instaliraju marionetske režime koji će podrediti bogatstva i rad ovih zemalja imperijalističkim korporativnim interesima. Sve drugo je laž i obmana.” – Muamar al Gadafi

  1. U Gadafijevoj Libiji se stanovanje smatralo osnovnim ljudskim pravom.

U Zelenoj Knjizi pukovnik Gadafi kaže: „Kuća je osnovna potreba svakog pojedinca i porodice, i stoga ne sme biti posedovana od strane drugih“.

  1. Obrazovanje i zdravstvena zaštita bili su besplatni

Libijski zdravstveni sistem bio je među najboljima u afričkom i arapskom svetu. Takođe, ako pojedinac nije imao pristup željenom visokom obrazovanju u Libiji, bio bi stipendiran u inostranstvu.

  1. Gadafijeva vlada je izgradila najveći irigacioni sistem u svetu.

Takođe poznat kao „velika veštačka reka“, irigacioni sistem je dizajniran da obezbedi pristup vodi građanima Libije na celokupnoj teritoriji države.

  1. Započeti farmerski biznis bilo je besplatno

Za Libijce koji su želeli da se bave farmerskim poslom država je obezbeđivala kuću, zemlju i stoku, kao i besplatno semenje.

  1. Socijalna pomoć trudnicama i porodiljama

Sistem socijalne pomoći majkama promovisan je u svrhu povećanja nataliteta Libijaca, kojih je svega 6 miliona na teritoriji veličine 3 Francuske. Takođe, kao vid stimulacije, majkama je poklanjano po 5000 dolara od države nakon svakog porođaja.

  1. Struja je bila besplatna

U Libiji su računi za struju bili nepoznanica.

  1. Jeftin benzin

Tokom vladavine pukovnika Gadafija, cena litra benzina iznosila je 0.14 dolara (15 srpskih dinara).

  1. Novac od nafte na računu građana

Deo novca od prodaje libijske nafte završavao je direktno na računima svih punoletnih građana Libije, u nameri da se izbegne birokratija i posredništvo.

  1. Beskamatni zajmovi

Gadafijeva Libija je gajila islamsko bankarstvo, bez kamate na zajmove, a sve banke su bile u državnom vlasništvu.

  1. Zlatni dinar

Gadafi je predlagao Afričkoj Uniji da uvede afrički dinar, novu valutu od zlata, kao međunarodno platežno sredstvo Sjedinjenih Afričkih Država. Tako afričke države ne bi prodavale resurse za druge valute i na taj način bi se izvukle iz dugova i siromaštva, ali i vremenom stekle ekonomski primat u svetu. Libija je posedovala državne rezerve od 150 tona zlata (sredstva koja su misteriozno nestala posle svrgavanja Gadafija). Ideju o prelasku na novo međunarodno platežno sredstvo imao je i Sadam Husein.

– Dokumentarac o svrgavanju Gadafija možete pogledati ovde:

Leave a Reply

Your email address will not be published.