Crna Gora žali što se našla na ruskoj listi sankcionisanih zemalja

crna-gora-nato-U saopštenju vlada Crne Gore izražava žaljenje zbog odluke Ruske Federacije da joj uvede kontra-sankcije, tj. zabranu na uvoz poljoprivrednih proizvoda, sirovna i hrane.1

Ruski premijer, Dmitri Medvedev je objasnio da je razlog proširenja liste sankcionisanih zemalja svesna odluka vlasti tih zemalja da podrže produženje sankcija Rusiji. Takođe je naveo da ugovori sa Evropskom unijom ne mogu da budu argument za podržavanje sankcija Rusiji budući da ima zemalja sa istim ugovorima koje su odbile da učestvuju u ekonomskoj blokadi. Samim tim, zaključuje Medvedev, morale su biti unapred spremne na ruske kontra-mere. Osim Crne Gore, na novoj listi se nalaze i Albanija, Island i Lihtenštajn.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. http://www.gov.me/vijesti/151671/Saopstenje-Vlade-Crne-Gore-povodom-odluke-Vlade-Ruske-Federacije-o-uvodenju-zabrane-uvoza-poljoprivrednih-proizvoda-sirovina-i-h.html 

Source: http://tass.ru/en/world/814327

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.