Izlečeno 80% kubanske dece sa leukemijom

Izlečeno 80% kubanske dece sa leukemijom

f0009548
Izlečeno je skoro 80% dece sa leukemijom na Kubi od ovog tipa kancera, najučestalijeg među decom u svetu, rekao je doktor Serhio Maćin, specijalista drugog stepena hematologije i šef pedijatrijske klinike Instituta za hematologiju i imunologiju. On je objasnio da se ovaj uspeh može uporediti sa razvijenim nacijama, što čini uspeh nacionalnog sistema zdravstvene zaštite.

Nacionalna mreža za lečenje malignih dečijih hematoloških bolesti, raspoređena je u sedam institucija u zemlji. Postoje različiti tipovi leukemije koji se dele u dve velike grupe: limfoidne i nelimfoidne. Prva grupa se takođe naziva akutna limfoblastna leukemija i najčešći je tip ove bolesti među decom.

Godišnje se dijagnostikuje oko 70 slučajeva leukemije u zemlji, a 75% njih su limfoblastne. Za sve postoji šansa za izlečenje. Prema rečima doktora Maćina, akutna limfoidna leukemija ima 70% do 80% verovatnoće za izlečenje.

Leukemija je maligna bolest kod koje se javlja nekontrolisana proliferacija neke vrste ćelija koštane srži koja utiče na normalno staranje krvi i samim tim crvenih krvnih zrnaca, leukocita i trombocita. Ova bolest nije zarazna niti je nasledna, ali postoji genetska predispozicija.

Leave a Reply

Your email address will not be published.