Otrov ose selektivno uništava ćelije raka

Otrov ose selektivno uništava ćelije raka


Otrov koji luče mnoge vrste osa u sebi sadrži hemikalije koje uništavaju bakterije. U poslednjih nekoliko godina, istraživači su otkrili da neka od tih jedinjenja takođe ubijaju ćelije raka, ali kako ona to rade ostalo je nepoznato.

Nova studija opisuje tačno kako jedna od tih hemikalija izvodi svoju magiju boreći se sa ćelijama kancera: bušeći rupe u spoljašnjem omotaču ćelije raka.

Otrov brazilske ose “Polybia paulista” sadrži molekul nazvan MP1, koji može da inhibira rast ćelija raka na prostati i bešici, kao i u slučaju leukemije koja je rezistentna na poznate hemioterapije (MDR), ne uništavajući zdrave ćelije.

Istraživači pretpostavljaju da odgovor leži u ćelijskoj membrani, iz razloga što ćelije raka koje MP1 napada imaju dva masna molekula, lipida, u njihovoj spoljnoj membrani, dok ih zdrave ćelije nemaju.

Ovi lipidi – fosfatidil serin (PS) i fosfatidil etanolamin (PE) – izgleda da služe kao obeležavači ćelije koja treba da bude uništena.

Da bi testirali kako MP1 ubija ćelije raka, istraživači su stvorili ćelijske membrane u laboratoriji sa PS, PE ili oba ova lipida na njihovoj površini. Zatim su izložili membrane dejstvu MP1.

Ispostavilo se da je kombinacija PS i PE lipida, zapravo prava kombinacija koja čini ćelije raka osetljivim na MP1. PS omogućava da se MP1 veže za ćeliju, dok mu PE omogućava probijanje velikih rupa na ćelijskoj membrani.

Formirane za samo nekoliko sekundi, ove pore su dovoljne veličine da propuste ključne molekule kao što su RNK ili belančevine da pobegnu iz ćelije, a kada se to dogodi, ćelija umire.

Rezultati ukazuju na to da bi MP1 mogao biti dobar kandidat za buduće tretmane kancera. Ako bude uspešan, biće to prvi lek na tržištu koji napada membrane ćelija raka. Istraživači veruju da bi mogao biti posebno koristan kao deo kombinacije lekova, od kojih svaki napada poseban deo ćelije raka.

Rezultati su, za sada, ohrabrujući, jer antimikrobni peptidi poput MP1 obično ne prave dovoljno precizno razliku između ćelija raka i zdravih ćelija, ali se ispostavlja da, u laboratoriji, MP1 uništava ćelije raka i bakterije ne uništavajući zdrave ćelije kod pacova.

Leave a Reply

Your email address will not be published.