Francuska odbila da vrati opljačkana kulturna blaga u Benin

Predsednik Benina Patrice Talon i predsednik Francuske Francois Hollande. Foto: Francois Guillot/AFP/Getty Images.

Prošlog leta vlada afričke države Benin uputila je zvaničan zahtev da joj se vrate kulturna blaga koja je Francuska opljačkala tokom kolonizacije.1

Francuska vlada je  8. marta ove godine odgovorila u kolonizatorskom maniru, otvoreno odbijajući da vrati pljačkaški plen.

 „Predmeti koje pominjete su odavno integrisani u javnom domenu francuske države. U skladu sa zakonom, oni podležu principima neotuđivosti i oslobađanja od oduzimanja. Prema tome, njihov povraćaj nije moguć.“2

Prema njima, ako nešto ukradete i zadržite određenu količinu vremena, postaje vaše. Isti princip važi i za doseljeničke kolonije poput SAD, Kanade, Izraela i Australije.

Vlada Benina je potom saopštila da namerava da se osloni na konvenciju UNESCO-a iz 1970. godine, kojom se zahteva „transfer kulturnih dobara u njihove zemlje porekla“, ali konvencija, čije su Francuska i Benin potpisnici, nije retroaktivna; odnosi se samo na one predmete koji su opljačkani nakon što je stupila na snagu.

Veruje se da se u francuskim muzejima i privatnim kolekcijama trenutno nalazi između 4.500 do 6.000 predmeta.3

Velika Britanija je 2016. godine takođe odbila da vrati Beninu bronzanu statuu sa Univerziteta u Kembridžu.4

 

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1.  http://artdaily.com/index.asp?int_sec=11&int_new=94730#.WPSenH20nct  

  2.  http://afrique.lepoint.fr/culture/benin-la-france-dit-non-a-la-restitution-des-biens-culturels-mal-acquis-14-03-2017-2111708_2256.php  

  3.  https://news.artnet.com/art-world/benin-stolen-objects-repatriation-france-904217  

  4.  http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/08/cambridge-under-pressure-to-return-looted-benin-bronze/  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.