Američki pucanj u međunarodno pravo i poverenje koje je republika Kuba strpljivo izgrađivala

Američki pucanj u međunarodno pravo i poverenje koje je republika Kuba strpljivo izgrađivala

Američki imperijalizam se iznova nameće kao opštesvetski, ekonomski, politički, pravni i kulturni obrazac, što je u sukobu sa stvarnim internacionalnim i civilizacijskim potrebama i dostignućima. Motivisane prevashodno ekonomskim razlozima a prikrivanom tobožnjom brigom i borbom za demokratiju, ljudska prava i slobode, SAD sa neobičnom lakoćom definišu žrtvu u ovom ili onom narodu, u državi, kulturi ili religiji. Na nišanu globalnog arhitekte svetskog poretka je svaki alternativni oblik uređenja savremenog čovečanstva i odnosa u svetu bez nasilja, bez eksploatacije, bez ropstva, bez zloupotrebe naučnih i tehnoloških dostignuća, bez uzurpacije međunarodnog prava i međunarodnih institucija, međunarodnih fondova i banaka i međunarodnih humanitarnih organizacija. Takvo stanje ima iza sebe logične konsekvence koje možemo naći u krajnje ostrašćenim i kontinuiranim sankcijama i pritiscima prema Republici Kubi.

Odluka Vlade SAD od 2. maja 2019. godine da aktivira Poglavlj III Helms- Burtonovog zakona protiv Kube, predstavlja još jedan brutalni napad na međunarodno pravo i dodatni pritisak na ovu miroljubivu zemlju i slobodoljubivi narod. Reč je o jednostranim i restriktivnim merama koje se podudaraju sa pretnjama i pritiscima prema BR Venecueli, čime se demonstrira američka agresivnost i bahatost. Na udaru ovih mera, prvo su se našli brodovi koji prevoze venecuelanske sirovine na Kubu.
Ovo poglavlje sadrži klauzulu koja će naneti štetu brojnim poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu, kubanskim ekonomskim emigrantima i Kubi.

Nijedan američki predsednik od 1996. nije pokretao ovu klauzulu, kako zbog flagrantnog kršenja međunarodnog prava, tako i zbog štete koju bi ovaj zakon naneo američkim korporacijama. Prema ovom zakonu kompanije trećih zemalja bi mogle biti procesuirane od strane američkih sudova.

Mreža za odbranu čovečanstva – ogranak za Srbiju, podseća, da se snaga jednog poretka ne može meriti snagom njegove razorne moći i topova, jer to može biti isto tako i njegova propast. Njegova osnovna snaga, naročito u vezi sa uticajem na buduće procese, može biti samo u poverenju naroda i poverenju prema drugim narodima i državama. Ove mere SAD su pucanj u međunarodno pravo i poverenje koje je Kuba godinama uporno uspostavljala sa partnerima širom sveta.

Dijagnozu nacije koja je izgubila kompas, dao je američki pisac Gor Vidal u eseju Armagedon. “Amerika je ‘zemlja koja trune’, pod vojnom diktaturom i vojnom upravom,” – upozoravao je ovaj intelektualac britkog jezika, nazivajući je “zemljom lažova”, što je konačno sasvim otvoreno pokazao poslednji u nizu Pentagonovih predsednika – marioneta. Vidal je objavio svetu da Amerikom vlada fašistička diktatura, pod kojom se nalazi “strogo kontrolisana kvazifašistička gomila”.

Kome bi se u ovom svetu nasilja ljudskim glasom mogle obratiti žrtve globalističkog intervencionizma – mi koji imamo nacrtanu metu na čelu: Kubanci, Srbi, Venecuelanci… i ko će posle Asanža, koji je s lisicama na rukama, držao Vidalovo proročansko delo:” Istorija države nacionalne bezbednosti”, u kojoj je skinuta demokratska maska sa kriminalne strukture?

Pripadnici Mreže za odbranu čovečanstva u Srbiji, dele uverenje sa svim slobodarskim pokretima u svetu koji smatraju da je na Kubi – da nastavi svoj revolucionarni put bez kompromisa, a mnoge lekcije o samožrtvovanju čitavog naroda za slobodu koja nema cenu, mogli bismo podeliti s Kubancima, podsećajući se na na bezbrojne oslobodilačke poduvate uključujući iegzodus čitavog naroda preko albanskih planina, kao i na partizansku borbu kojom smo se oduprli navećim vojnim silama Evrope.

Ovim putem izražavamo punu solidarnost sa Kubanskim narodom predvođenim predsednikom Miguel Diaz-Canelom.

Živela Kuba!
Živela revolucija i otpor akcijama globalnog imperijalizma!

U Beogradu dana 06.05.2019.g.
PREDSEDNIK UO MOČ:
Ratko Krsmanović

Leave a Reply

Your email address will not be published.