Fidel Kastro – Zašto nam ne treba više od jedne partije

Fidel Kastro – Zašto nam ne treba više od jedne partije
Foto: AP

Isečak iz govora Fidela Kastra održanog 26. jula 1988. godine:

Postoji jedna vrlo bitna ideja, a to je da nikada ne zaboravimo gde smo situirani, a to nije u Crnom moru, već na Karibima, ne 90 milja od Odese, već 90 milja od Majamija, sa granicom na našoj zemlji, na okupiranom delu naše teritorije, sa imperijalizmom. Naši ljudi su glavni u našoj zemlji; i naša Partija je odgovorna za svoju politiku, liniju i odbranu.

Naša Partija zna da su napravljene greške koje je ideološki oslabljuju… Neće biti ničega što će oslabiti autoritet stranke! Bez Partije nije moguća revolucija, bez Partije nije moguća izgradnja socijalizma!

I ovde moramo jednom zauvek reći da nam ne treba više od jedne stranke, na isti način kao što Martiju nije trebalo više od jedne stranke da vodi borbu za nezavisnost Kube, na isti način kao i što Lenjinu nije trebalo više od jedne stranke da sprovede Oktobarsku revoluciju. Kažem ovo zbog onih koji veruju da ćemo ovde početi da dozvoljavamo zabave u džepovima nekih drugih. Kome da ih organizujemo? Kontrarevolucionarima, projenkijima, buržoaziji? Ne, ovde postoji samo jedna stranka, a to je stranka našeg proletarijata, naših seljaka, naših učenika, naših radnika, našeg naroda, čvrsto i neuništivo ujedinjenih.

Ne trebaju nam kapitalističke političke formule, to je potpuno smeće, oni su beskorisni, sa sklonošću ka neprestanom politikanstvu. Govorio sam o tome kako su ovde zahtevali glasove za razmenu medicinske pomoći; nijedan od tih fenomena sada ne postoji. Stvorili smo svoj oblik političke organizacije koji odgovara zemlji, mi ne kopiramo. Moć ljudi je naš sopstveni oblik organizacije.

Uopšte ne treba ništa ispravljati, s obzirom na to da imamo vrlo demokratski sistem, mnogo demokratičniji od svih sistema buržoazije, milionera, plutokratije koja je, zaista, ona koja vlada, uopšte, u kapitalističkim zemljama.

Nemamo šta da naučimo i nećemo zalutati ni za jotu s ovog puta na kojem snaga izvire iz naroda. A znate da je naša Partija potekla iz naroda, nije pala sa neba i da su naši članovi izabrani među najboljima iz omladine i među najboljim radnicima.

I vi dobro znate šta znači biti član Partije: to znači biti prvi u svemu kada postoji težak zadatak, to podrazumeva internacionalističku misiju, žrtvu, rizik; preuzimati odgovornost i biti u pripravnosti su za člana Partije, naša stranka nije stranka privilegovanih, već stranka rođena iz srca naroda, čiji članovi moraju biti primeri, a kad nisu, stranka preuzima odgovornost za njihovo uklanjanje iz svojih redova.

Prevod originalnog teksta – Princip Info

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.