Vrhovni sud Engleske odlučuje o vraćanju milijardu dolara venecuelanskog zlata

Vrhovni sud Engleske odlučuje o vraćanju milijardu dolara venecuelanskog zlata
REUTERS/Manaure Quintero

U toku je postupak pred Vrhovnim sudom Engleske, koji će odlučiti ko kontroliše više od milijardu dolara venecuelanskog zlata uskladištenog u trezorima Banke Engleske, koje iznosi otprilike 15% deviznih rezervi Venecuele.1

Spor oko zlata počeo je u maju 2018. kada je Maduro pobedio na predsedničkim izborima koje je opozicija na čelu sa Hoze Gvaidom bojkotovala i nazvala sramotom. Nakon toga, Boris Džonson, tadašnji britanski ministar spoljnih poslova, rekao je: “Možda ćemo morati da zategnemo ekonomski šraf na Venecueli”.

Zabrinuta sve većim sankcijama protiv Madurove vlade, centralna banka Venecuele (BCV) je potom saopštila Banci Engleske (Bank of England, BoE) da želi da povuče na domaću teritoriju 14 tona zlata koje je tamo uskladištila, što je BoE odbila. Navedena sredstva su Venecueli preko potrebna da bi se na efikasan način izborila sa i sanirala posledice pandemije koronavirusa.2

Slučaj je završio pred Vrhovnim sudom Engleske jer su nižestepeni sudovi naveli da je da je priznanje Gvaida od strane Ujedinjenog Kraljevstva za privremenog predsednika bilo “dvosmisleno” i jer su postavili kao pitanje sa nejasnim odgovorom da li je prethodno priznanje Gvaida od strane Ujedinjenog Kraljevstva bilo dovoljno jasno i da li se pri tome ignorisala Madurova efektivna kontrola u Karakasu, budući da su britanske diplomate održavale odnose sa Madurovim zvaničnicima.

Međutim, ministar spoljnih poslova Velike Britanije Dominik Rab odbacio je raniju odluku, rekavši da je njegova vlada formalno priznala Gvaida za privremenog predsednika u svim aspektima od početka 2019. godine i da nastavlja to da radi.

O ovakvom stavu britanske vlade donet je i zvaničan dokument, u kom je između ostalog navedeno i da je stanovište Ministarstva spoljnih poslova UK, kao umešača u slučaju Centrane Banke Venecuele protiv Banke Engleske da sud “ne treba da se zamara činjenicama i okolnostima koje mogu biti nekonzistentne sa stanovištem Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, bez obzira na to da li te činjenice ili okolnosti čine sastavni deo priznanja Vlade UK ili nisu njime obuhvaćene”, te da “ako je zaključak Vlade jednostavan, sud ne treba dalje da preispituje” pitanje legitimnosti vlasti u Venecueli.3

“Dakle, sud ne treba da se bavi utvrđivanjem činjeničnog stanja”, navodi se dalje u saopštenju, jer je “priznanje isključivo nadležnost Vlade”. “Jedino stvarno pitanje za sud je ono koje se zasniva na aktu Vlade”.

Predsednik Vrhovnog suda Engleske, Lord Rid, je odmah potom reterirao i dao izjavu da “izgleda da se opseg rasprave suzio”.

Međutim, zastupnik Centralne banke Venecuele Nikolas Vineal istakao je da ne smatra ovakvo “priznanje” Vlade Ujedinjenog Kraljevstva detrimentalnim za njegovog klijenta, jer se “tradicionalne izjave o priznanju odnose na vlade, a u konkretnom slučaju ne postoji nikakvo priznanje koje se odnosi na vladu”, naveo je Vineal i dodao da to znači da “ostaje kao relevantno stanovište da Maduro ima efektivnu kontrolu nad Venecuelom”.

“Ovde se radi o suverenitetu i moći u Venecueli”, rekao je Nikolas Vineal pred sudom.

 


  1. https://www.reuters.com/article/uk-venezuela-britain-gold-idUSKBN2EP1YL 

  2. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-19/battle-for-1-billion-of-venezuelan-gold-gets-to-u-k-top-court 

  3. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1003665/20210818_Foreign_Secretary_s_Case_18_June_2021.pdf 

Leave a Reply

Your email address will not be published.