NATO: Građani Srbije nedovoljno svesni saradnje Srbije i NATO-a

Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a, Havijer Kolomina Piriz, izjavio je da je Srbija cenjen i dugoročni partner alijanse i da treba više učiniti kako bi srpski građani bili bolje upoznati sa saradnjom dve strane.1

“Srbija i NATO su partneri već 15 godina. Tokom tog vremena, naše partnerstvo se značajno razvilo. S druge strane, građani Srbije nisu uvek svesni nivoa saradnje njihove zemlje i NATO-a, kao ni koliko toga radimo zajedno. Javna diplomatija je stoga još jedno polje gde imamo posla, za dobrobit Srbije i NATO-a”, kazao je Kolomina Piriz, koji danas počinje dvodnevnu posetu Beogradu.

“Srbija je cenjen i dugoročni partner našeg saveza, još od 2006. godine, kada se učlanila u program NATO-a Partnerstvo za mir. Uopšteno gledano, sadašnja saradnja je intenzivna i obostrano korisna, uspostavljena na način da se najbolje ispune potrebe Srbije, pri čemu Srbija sama odredjuje dinamiku i opseg aktivnosti”, dodao je španski diplomata.

On je rekao da je saradnja sa alijansom “od direktne koristi za građane Srbije, za mirnu i stabilnu budućnost te zemlje, kao i za širi region Zapadnog Balkana”. “Tačno je da bismo pozdravili kada bi zvaničnici i mediji u Srbiji više saopštavali javnosti u Srbiji koliko toga ova zemlja radi sa Zapadom i koliko joj Zapad doprinosi u pogledu opreme i podrške. Ta poruka se nekad građanima Srbije ne saopštava onoliko jasno koliko bismo voleli”, dodao je.

Odnosi sa NATO alijansom mogu doći kao iznenađenje jer je prema istraživanjima javnog mnjenja ubedljivo najveći broj stanovnika Srbije i dalje protiv ulaska u NATO, čak 77%, dok je tek 11% njih za ulazak Srbije u tu alijansu. Sa druge strane, kada je u pitanju podrška saradnje Srbije i NATO-a, 57.2% ispitanika je protiv, dok je 31.9% za, a neodlučnih je 10.9%.2

 

Liked it? Take a second to support Nenad Pekez on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://beta.rs/politika/156018-zvanicnik-nato-a-srbija-je-cenjen-i-dugorocni-partner-naseg-saveza  

  2. https://iea.rs/blog/2020/03/24/21-godina-kasnije-stavovi-gradjana-srbije-prema-nato-u/  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.