Lepota je droga za mozak

sj

Ljudska potreba za gledanjem onog što je lepo utiče na to kojeg partnera ćemo odabrati, a novo istraživanje ukazuje na to da dobar osećaj kao nagrada dolazi iz mozga.

Naime, naučnici su otkrili da privlačnost stimuliše isto područje mozga kao i morfijum.
“Baš kao i ukusna hrana ili dobra muzika, biti vezan za nekoga, poput romantičnog partnera, korisno je za ljude”, rekla je naučnica studije Olga Čelnokova, psiholog na Unervizitetu u Oslu u Norveškoj.
Naklonost i želje nisu ista stvar. Naklonost opisuje privlačnost prema nečemu, a želje opisuju motivaciju da nešto posjedujemo. Opioidni sastav deo je mozga koji kontroliše “naklonost”. Povezan, ali različit, dopaminski sastav kontroliše “želje”.
“Većina istraživanja o ljudskoj privlačnosti rađena je skeniranjem mozga pasivno, dakle bez upotrebe droga. A mnoge kasnije studije rađene su na životinjama, a ne ljudima”, rekla je Čelnokova.

kl
Čelnokova i njene kolege nabavili su 30 zdravih muškaraca za njihovo proučavanje. Istraživači su nekim muškarcima dali morfijum, koji aktivira receptore u opioidnom sastavu, a drugima su dali supresor opioida.
Naučnici su muškarcima dali fotografije ženskih lica koja variraju u atraktivnosti, a muškarci su fotografije mogli prelistavati brzinom kojom su hteli. Naučnici su zatim zamolili ispitanike da ocene koliko im se sviđalo svako lice i izmerili su im vreme koje su potrošili na svako od njih.
Učesnici koji su dobili morfijum ocenili su najobjektivnija atraktivna lica vrlo visoko. Osim toga, takvi ispitanici proveli su više vremena na gledanje slika s najprivlačnijim licima i manje vremena na gledanje neatraktivnih lica, što ukazuje na to da su hteli još više atraktivnih.
S druge strane, muškarci koji su uzeli supresor opioida pokazali su manju naklonost i manje želje – oni su ocenili atraktivna lica nižom ocenom i pregledavali su ih kraće vreme.
Dakle, opioidni sastav može pomoći ljudima odabrati najboljeg partnera stvaranjem osećaja nagrađivanja kada vidimo atraktivne osobe, a neprivlačne kolege čini manje poželjnima.

Izvor: Discovery

Liked it? Take a second to support Petar Končar on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.