NATO je spreman za nadgledanje zatvaranja tursko-sirijske granice

Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Od početka rata protiv Sirije, Turska je služila kao pozadinska baza za plaćenike. Deo granice je izbrisan 2013. godine i turska vlada je direktno rukovodila turkmenskim stanovništvom severne Sirije. Marta 2014. turska vojska je prodrla u sirijsku teritoriju i zauzela jermenski grad Kasab.

Međutim, sredinom juna 2014, dok je ISIL sve dublje gazio u iračku teritoriju i autonomna vlada Kurdistana pozivala na njenu nezavisnost, Turska je zatvorila deo granice da bi sprečila povratak plaćenika Fronta Al-Nusra i Armije islama.  1

Istovremeno, Sjedinjene Američke Države su ponovo uspostavile dijalog sa Sirijom na sastanku u Oslu sa savetnicom sirijskog predsednika Butainom Šaban.

Prema „Stars & strajps”, NATO sada smišlja kako hermetički da zatvori tursko-sirijsku granicu, naročito razvijanjem AGS (Alliance Ground Surveillance System) dronova.2

Tekst je preveden sa: VoltaireNet.Org

 

Liked it? Take a second to support Voltaire Network on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. Did Turkish army change its strategy?”, Voltaire Network, 17 June 2014. 

  2. Europe’s fear: Turkey’s porous border serves as gateway for ISIL’s spread”, John Vandiver, Stars and Stripes, 5 July 2014. 

Source: „NATO prepared to monitor shutdown of Turkey-Syria border”, http://www.voltairenet.org/article184676.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.