Specijalistički pregled kod privatnika i da vam vrate novac

Specijalistički pregled kod privatnika i da vam vrate novac

Zdravstvo kao izvor profitaUkoliko dobijete uput za specijalistički pregled koji u državnoj klinici ne mogu da izvedu u roku od mesec dana, pregled možete obaviti u privatnoj klinici, a ustanova koja nije mogla da ga izvrši u roku dužna je da vam vrati novac koji ste uplatili privatniku. Tako glasi uredba o kojoj nas izveštava Srbija Danas.

Prema rečima doktorke Vesne Jovanović, pacijent treba da traži potvrdu od ustanove koja ne može da izvrši pregled na vreme i sa njom da obavi pregled kod privatnika. Doktorka takođe savetuje da se pacijenti informišu kod Zaštitnika prava pacijenta. Ova uredba se ne odnosi samo na preglede već i na neke zahvate.

Imajući u vidu već uobičajenu praksu da doktori u državnim klinikama šalju pacijente u svoje privatne pod izgovorom dugih rokova za čekanje, ova uredba deluje kao odličan metod da se subvencioniše privatna praksa na račun poreskih obveznika. Postavlja se pitanje zašto država ne uloži ista ta sredstva u povećanje kapaciteta već se odlučila da državna sredstva preliva u džepove pojedinaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.