Počela Afrička slobodna trgovinska zona

AfDB/ESI-Africa

Afrička slobodna trgovinska zona počela je sa aktivnostima 1. januara 2021. godine.1

Ovo je najveća trgovinska zona na svetu po broju država koje su njen sastavni deo, ne računajući Svetsku trgovinsku organizaciju. Čak 54 od 55 afričkih država potpisalo je sporazum o trgovinskoj saradnji (African Continental Free Trade Agreement), a sedište organizacije je u Akri, Gana.

Sada će u unutar-afričkoj trgovini 90% svih dobara biti razmenjivano bez plaćanja carine.2

Predviđanja su da će unutar-afrička trgovina porasti za 52% do kraja 2022. godine, kao posledica ovog sporazuma.3

 

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Excitement-as-Africa-counts-down-hours-to-start-of-trading-under-AfCFTA-1144721  

  2. https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/03/22/forty-four-african-countries-sign-a-free-trade-deal  

  3. https://www.aljazeera.com/economy/2018/3/20/african-continental-free-trade-area-what-you-need-to-know  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.