Zdravlje je luksuz

Jedan od klasika neoliberala je argument da je privatna inicijativa kroz tržišno nadmetanje efikasnije od javnih preduzeća. Taj argument je u svakoj čorbi mirođija, pa kada presuše najsočniji plodovi privatizacije, na red dođe da se njoj začini i… zdravstvo! Srećom pa možemo da se osvrnemo na uspehe Zapada u proteklih 30-ak godine i da vidimo kako se taj argument urušava pod sopstvenom težinom.

Konkretno, juče BBC izvestio1 o nestašici lekova za terapiju protiv raka u SAD-u. Naravno, kritično stanje zdravstva u SAD-u je dostiglo toliki nivo ozloglašenosti da je postala podloga za TV serije (setimo se da je Breaking Bad zasnovan na ideji da profesor hemije postaje narko-bos da bi isplatio troškove lečenja raka).

No, ovog puta je u pitanju farmaceutika, a ne sistem zdravstvenog osiguranja (ili pak, nedostatak istog). Naime, nestašica lekova je uzrokovana time što su ti lekovi toliko jeftini da im je mala profitna stopa nedovoljna inicijativa kompanijama da ih proizvode. Dakle, nije reč o skupoj proizvodnji, o nedostatku sastojaka, pa čak ni o samo neprofitabilnosti već o tome da nije DOVOLJNO profitabilno. Kome je šta dovoljno? Po rečimo BBC-a, ti lekovi ne donose velike profite.

Kao što možemo da vidimo, potpuno odsustvo ljudskosti je u potpunosti u skladu sa logikom kapitala. Čak i da je privatna inicijativa efikasnija (ne treba zaboraviti činjenicu da i javna preduzeća učestvuju u tržišnoj razmeni pod istim uslovima) postavlja se pitanje kako će da preživi ako potamani svoje mušterije?

 

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65791190 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.